Nyköpingsåns framtid

Genom att återskapa Nyköpingsåns vackra stränder och levande forsar, som varit dolda i över hundra år, kan vi göra hela Nyköping till en ännu bättre stad. Återskapar vi och förbättrar vi miljöerna lägger vi också grunden till fantastiska möjligheter för Nyköpings utveckling. Friskare miljöer, rikare naturliv och härliga rekreationsmöjligheter mitt i stan! Titta på bilderna som visar vad Nyköpingsån skulle kunna utvecklas till och läs mer om vår vision på denna webbplats.

Uppströms Stadsbron (klicka för fler bilder)
Uppströms Storhuskvarn (klicka för fler bilder)
Sommarbild vid svalorna
Nedströms Stadsbron på sommaren
Vision perioden
Röster om Nyköpingsån
Frågor och svar om visionen
Back to Top