Vision återskapad strömsträcka med kanotslalombana. Visar normal vattennivå på sommaren.
Perioden nuläge. Den ursprungliga strömsträcken finns inte längre kvar på grund av dammen vid Fors kraftstation

Back to Top