När fria forsar och fall återskapas i Nyköpingsån och tas i anspråk för andra, mer framtidsinriktade ändamål, ska åtgärderna granskas och prövas. Då tillämpas Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen. Nyköpingsån är av riksintresse för kulturmiljövården (fornlämningar och minnen av Nyköpings tidigindustriella storhetstid), naturvården och friluftslivet, t.ex. forspaddling, lax- och öringfisket. Med en omsorgsfull planering av åtgärderna brukar motstridiga riksintressen i ett område ofta kunna förenas. I de fall där några riksintressen ändå är oförenliga, ska företräde ges åt de lämpligaste, långsiktiga ändamålen. Jag tror på en ny storhetstid för företagande, service och turism med fria forsar och fall i Nyköpingsån. 
Per Öhrling, Länsarkitekt 1980-2010
Tänkt dig Nyköping utan Nyköpingsån. Hur mycket bidrar inte ån till upplevelsen av staden i sin helhet och för de som bor här? Uppvuxen här som jag är så skulle jag gissa att alla invånare i Nyköping har sina egna kära minnen från vattnet och områdena längs med ån. Det här är en unik möjlighet att tillåta Nyköping att vara den vattenkära, naturnära och levande stad som så många av oss älskar. Utifrån min egen bakgrund som olympier i kanotslalom ser jag även hur Nyköping skulle ha alla förutsättningar att kunna bli nationellt centrum för idrotten. Allt som krävs för en bana av internationell standard finns här. Rätt läge, vattenflöde och fallhöjd samtidigt som staden dessutom redan har ett elitidrottsgymnasium och en anrik kanothistoria. Här skulle internationella tävlingar kunna hållas samtidigt som ungdomsverksamhet och rekreationspaddling bedrevs på bred front. Och allt detta inne i Nyköpings stad mitt bland folk i samklang med andra ekologiska och kulturella värden. 1+1 blir 3 när vi förenar alla dessa värden i ett interagerande och levande Nyköping.
Erik Holmer, landslagspaddlare kanotslalom ​​​​​​​
För kanotslalomidrotten och forspaddling i allmänhet skulle det skapa helt nya förutsättningar om dessa planer genomförs. Det skulle öppna upp och möjliggöra lokal utveckling för barn, ungdomar och vuxna som paddlar i forsen, men även skapa möjligheter för att i framtiden kunna arrangera större internationella tävlingar på plats i Nyköping.
Dag Johansson, generalsekreterare. Kanotförbundet
Nyköpingsån har en fantastisk potential till att bli ett av Sveriges mest besökta lax och havsöringsvatten. Dess geografiska läge med närheten till en flygplats och den region med högst befolkningstäthet gör denna till en mycket attraktiv fiskedestination. Det finns redan flera etablerade fiskeguideföretag i området och efterfrågan på lax och öringvatten är stort både i Sverige och från utländska gäster. Naturturismen är en strakt växande turism just nu och sportfiske den mest efterfrågade. Som jag ser det finns det ingenting att förlora men allt att vinna både för naturen och Nyköpings stad.
Peter Berggren / Wållgren Ordförande Sveriges Organiserade Fiskeguider 
Jag ser att Nyköpingsån på ett mycket tydligare sätt än idag skulle kunna användas för att utveckla Nyköping. En ambitiös utveckling av inte bara Nyköpingsåns strömmande vatten, utan även åns stränder och omgivning som ett stråk som naturligt binder ihop staden och uppmuntrar till vattenanknutna aktiviteter. En sådan förändring ligger helt i linje med NYSAMs ambition att verka för ett Nyköping som en än mer attraktiv stad att bo, besöka och verka som företagare i!
Birgit Båvner, ordförande NYSAM
Förbundet verkar för friska och levande vatten. Det är viktigt att miljöanpassa Nyköpingsån och att åtgärderna fungerar och är hållbara på lång sikt. Detta gör vi bäst genom att samverka.
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Jag har varit aktiv i flera organisationer under mina yrkesaktiva år  i Nyköping. Senast i Nysam. Frågan om Nyköpingsån och dess stora betydelse för kommunens innevånare och besökare har varit ett stående ämne. Med all rätt. Potentialen och möjligheterna är fantastiska. Nu har nya möjligheter skapats och tidpunkten är väl vald för att förverkliga projektet. En framtida resa från Harg till Hamnen.
Vilket äventyr! 
 Håkan Larsson, Hellmanska Gården
Större strömmande vattendrag med fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur, och fåglar beroende av strömmande vatten är på grund av dammar en stor bristvara i sydöstra Sverige. I Nyköpingsån finns nu en möjlighet att återskapa de naturtyper, livsmiljöer och ekologiska processer som vi tvingades offra under förra århundradets industrialisering. Nyköpingsån är i sammanhanget ett speciellt vattendrag på så sätt att vi här kan få tillbaka väldigt höga naturvärden samtidigt som förlusten av elproduktion i sammanhanget är marginell. Med rätt åtgärder kan den akut hotade ålen, malen och den tjockskaliga målarmusslan här få en fristad av nationellt och till och med internationellt värde. På köpet får vi ett fantastiskt fiskevatten för både Nyköpingsbor och tillresta gäster.  
Eva Thörnelöf. Ordf. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Back to Top